Slide Left Slide Right
İşimiz her türlü ürünü peletlemek
Doğadan ilham aldık
En önemlisi GÜVENİNİZİ kazanmak
İşin hakkını veren marka
Zor işler için komple çözümler
Haberler
  • Her Türlü Orman Ürünlerinden Pelet Yapabilir ve Kendi Yakıtınızı Kendiniz Yapabilirsiniz. Hayvanlarınıza verecek olduğunuz saman ve yemlerinizi pelet haline getirebilirsiniz. 200-400KG Kapasiteli Pelet Makinaları 400-600KG Kapasiteli Pelet Makinaları 600-800KG Kapasiteli Pelet Makinaları 800-1000KG Kapasiteli Pelet Makinaları
  •   Talaş kurutma fırınları konveksiyonel ısı iletimi şeklinde sıcak havayı fırın içine iletir. Talaş fırın içerisine üflenen sıcak hava yardımıyla kurutulur. Döner Tip Kurutma Fırınları Flaş Tip Kurutma Fırınları Talaş Kurutma Fırınları Saman,Mısır,Pamuk,Prina,Kum,Kömür… Kurutma Makinaları  
  • Son teknoloji ahşap kırıcı makinalar, diğer sistemlere göre daha sessiz ve homojen kırma sağlar. Ahşap Kırma Makinaları Talaş Kırma Makinaları Çekirdek Kırma Makinaları Yem Kırma Makinaları
  • Günümüzde yüksek enerji maliyetleri ve küresel ısınma dünya çapında bir sorun olmaktadır. Buna karşın yinelenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için yeni teknolojiler geliştirilmiş ve var olan metotlar çeşitlendirilmiştir. Orman artıkları, ahşap toz ve talaşları ve üretim artığı olan masif artıkların değerlendirilmesi bu kapsamda yinelenebilir enerji kaynakları çevriminde yer almaktadır. Bu noktada en mükemmel örnek ısı enerjisi üretimi için yüksek kaliteli pellet üretim teknolojisidir.Ahşap Pelletleri,metan gazı emisyonuna sebep olan fosil yakıtların aksine Küresel Isınmayı Önleme konusunda 2 kat fazla pozitif etkiye sahiptir. Gelişmekte olan pek çok ülkede küçük ve orta ölçekli hızar tozu veya üretim noktalarında toplamda kayda değer miktarlarda yaş toz talaş ve benzeri ahşap atıklar oluşmakta ve bunların etkin bir şekildedeğerlendirilememesi hatta değersiz olduğunun düşünülmesi sonucu büyük kayıplar oluşmakta aynı şekilde çevreyi de olumsuz anlamda etkilemektedir. Öyle ki değerlendirilemeyen bu yaş talaşların Uzun süre bekletilmesi yine metan gazı oluşumuna sebebiyet vermektedir. Metan gazının kirletici etkisi CO2 gazının kirletici etkisinden 21 kat daha fazladır. Ayrıca orman atıklarının da toplanarak değerlendirilememesi sebebiyle, kendiliğinden alev alarak yangınasebebiyet vermesi de yine göz ardı edilen ve kaynaklarımızın kontrolsüz şekilde kaybolmasına sebep olan önemli bir durumdur. Ahşap Pelletler, kuru ve homojen partikül büyüklüğüne sahip ağaç talaşlarının, yüksek yoğunlukta sıkıştırılarak, yüksek kalorifik değere, kolay taşınabilirliğe sahip ve otomatik yakmaya uygun formda küçük silindirik granül yakıtlara çevrilmiş yinelenebilir, temiz bir alternatif yakıttır.
  • Pelet Yem Nedir ve Toz yeme göre avantajları nelerdir? Pelet yem, ince olarak hazırlanmış yemin, buhar yardımı ile preslerde belirli çaplarda şekillendirilmesidir. • Homojen bir ürün elde edildiği için hayvaların rasyondan tamamen faydalanması sağlanır. • Nişastanın daha iyi yararlanabilir duruma getirilmiş olmasıyla metabolik enerji yükselmiş olur.   • Buhar verilmesi ve preste yapılan işlemde yemin sıcaklığı 60-80 dereceye çıktığından yemin hazmolabilirliği artmaktadır. Bu da yemden yararlanma oranını artırıcı bir unsurdur. • Yemin içinde bulunan çok uçucu olan vitaminler ve pahalı girdiler peletlenerek kaybolmaları önlenmektedir. • Yemlerde tozuma azalır • Uygulamadaki sıcaklık denedi ile mikrobik öğelerin büyük bölümü yok edilerek hijyen sağlanmaktadır. • Yemdeki, güneş ışınlarına ve hava oksijenine karşı duyarlı olan vitaminler, amino asitler vb. Peletteki sıkılık ve yüzeyinin küçülmesi nedeniyle bozulmaya karşı çok daha geniş ölçüde korunmuş olur. • Yemin hacmi küçüldüğünden dolayı daha az yer kaplar, aynı yerde daha çok yem depolanabilir. • Daha uzun süre stoklanabilir.
Kurumsal

META70 ULUSLARARASI TİCARET Firmamız KARAMAN ilinde yerleşik olup 25 yılı aşkın süredir tarım ürünleri ve inşaat malz. ticareti ile iştigal eden firmamız ile 2005 yılında tarım sektörüne yönelik Amerikadan QEMISOYL...