Günümüzde yüksek enerji maliyetleri ve küresel ısınma dünya çapında bir sorun olmaktadır. Buna karşın yinelenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için yeni teknolojiler geliştirilmiş ve var olan metotlar çeşitlendirilmiştir. Orman artıkları, ahşap toz ve talaşları ve üretim artığı olan masif artıkların değerlendirilmesi bu kapsamda yinelenebilir enerji kaynakları çevriminde yer almaktadır.

Bu noktada en mükemmel örnek ısı enerjisi üretimi için yüksek kaliteli pellet üretim teknolojisidir.Ahşap Pelletleri,metan gazı emisyonuna sebep olan fosil yakıtların aksine Küresel Isınmayı Önleme konusunda 2 kat fazla pozitif etkiye sahiptir.

Gelişmekte olan pek çok ülkede küçük ve orta ölçekli hızar tozu veya üretim noktalarında toplamda kayda değer miktarlarda yaş toz talaş ve benzeri ahşap atıklar oluşmakta ve bunların etkin bir şekildedeğerlendirilememesi hatta değersiz olduğunun düşünülmesi sonucu büyük kayıplar oluşmakta aynı şekilde çevreyi de olumsuz anlamda
etkilemektedir.

Öyle ki değerlendirilemeyen bu yaş talaşların Uzun süre bekletilmesi yine metan gazı oluşumuna sebebiyet vermektedir. Metan gazının kirletici etkisi CO2 gazının kirletici etkisinden 21 kat daha fazladır. Ayrıca orman atıklarının da toplanarak değerlendirilememesi sebebiyle, kendiliğinden alev alarak yangınasebebiyet vermesi de yine göz ardı edilen ve kaynaklarımızın
kontrolsüz şekilde kaybolmasına sebep olan önemli bir durumdur.

Ahşap Pelletler, kuru ve homojen partikül büyüklüğüne sahip ağaç talaşlarının, yüksek yoğunlukta sıkıştırılarak, yüksek kalorifik değere, kolay taşınabilirliğe sahip ve otomatik yakmaya uygun formda küçük silindirik granül yakıtlara çevrilmiş yinelenebilir, temiz bir alternatif yakıttır.