Pelet Yem Nedir ve Toz yeme göre avantajları nelerdir?

Pelet yem, ince olarak hazırlanmış yemin, buhar yardımı ile preslerde belirli çaplarda şekillendirilmesidir.

• Homojen bir ürün elde edildiği için hayvaların rasyondan tamamen faydalanması sağlanır.

• Nişastanın daha iyi yararlanabilir duruma getirilmiş olmasıyla metabolik enerji yükselmiş olur.

 

• Buhar verilmesi ve preste yapılan işlemde yemin sıcaklığı 60-80 dereceye çıktığından yemin hazmolabilirliği artmaktadır. Bu da yemden yararlanma oranını artırıcı bir unsurdur.

• Yemin içinde bulunan çok uçucu olan vitaminler ve pahalı girdiler peletlenerek kaybolmaları önlenmektedir.
• Yemlerde tozuma azalır

• Uygulamadaki sıcaklık denedi ile mikrobik öğelerin büyük bölümü yok edilerek hijyen sağlanmaktadır.

• Yemdeki, güneş ışınlarına ve hava oksijenine karşı duyarlı olan vitaminler, amino asitler vb. Peletteki sıkılık ve yüzeyinin küçülmesi nedeniyle bozulmaya karşı çok daha geniş ölçüde korunmuş olur.

• Yemin hacmi küçüldüğünden dolayı daha az yer kaplar, aynı yerde daha çok yem depolanabilir.

• Daha uzun süre stoklanabilir.